Integritetspolicy

Med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter har Sverige antagit en ny dataskyddsförordning (GDPR) som gäller från och med 25 maj 2018.

Nedan hittar du föreningens policy gällande hantering av personuppgifter som samlas på denna sida.

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att beskriva hur bostadsrättsföreningen Ormesta Park 1 hanterar personuppgifter samt att säkerställa att detta sker på ett korrekt sätt och möter de krav som ställs på oss som förening. All hantering sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). 

Personuppgift: All slags information som antingen direkt eller indirekt (det vill säga via annan information) kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn, personnummer, e-postadress, lägenhetsnummer, fotografier eller film- och ljudfiler. De fysiska personerna kan vara bostadsrättshavare, hyresgäster som är fysiska personer, kontaktpersoner hos lokalhyresgäster, anställda hos förvaltare, byggbolag, leverantörer och samarbetspartners, och andra.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Om du loggar in på vår webbplats kommer information om dig att sparas i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du lämnat samtycke för att få information skickat elektroniskt istället för via fysisk post har vi samlat in din e-post och lägenhetsnummer i detta syfte.  

Personuppgifterna kommer i möjligaste mån att uppdateras och kompletteras över tid för att vara korrekta. För de fall uppgifterna ändras uppmanas medlemmen ta kontakt med styrelsen i föreningen.

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som registrerar sig på denna webbplats sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Uppgifterna sparas så länge de är relevanta för att utföra det uppdrag vi har gentemot våra medlemmar. Således kommer en utflyttad medlem att tas bort från våra register snarast det kan anses att föreningen inte längre har några skyldigheter att spara information om den utflyttade. 

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. 

Vart vi skickar dina uppgifter

Vi delar inte med oss av information vi samlar annat än i juridiskt bindande ändamål. Det skulle till exempel vara om ni väljer att sälja er bostad och vi behöver skicka information till vår förvaltare eller  mäklare involverad i försäljningen.