Kontakt

Styrelsen nås  via e-post på info@ormestapark.se.

Man hittar till området genom att köra öster ut på Hjälmarvägen och sedan svänga in mot Naturreservat Oset vid biltvätten. Följ vägen norrut och du kommer att se ett stort antal radhus på din vänstra sida. Samtliga dessa hus är Ulsavilagatan. De första husen, jämna nummer, hör till grannföreningen Oset Park. Brf Ormesta Park ligger innanför dessa hus och innefattar alla ojämna nummer på Ulsavilagatan.

Föreningen har en stängd Facebook-grupp för boende i området: Ormesta Park på Facebook. Det är inte en officiell kommunikationskanal för styrelsen.