Policys

BRF Ormesta Park

- Policys


Styrelsen har tagit fram en policy om vad alla medlemmar får göra med utomhusmiljön utan att fråga styrelsen om lov.


Du hittar den här: Policy för utomhusmiljö - Brf Ormesta Park.pdf

Policy för utomhusmiljö - Brf Ormesta Park.pdf


--------------------------------

Uterum

Vi har fått in ritningar på uterum som vi inom kort kommer att skicka ut en intresseanmälan om. Uterummet finns i tre olika isoleringsnivåer (och därmed olika priser). Priserna kommer att finnas med på informationsbladet som skickas ut snart.


Du kan läsa foldern från tillverkaren här: Uterum från Halle

Uterum från Halle


--------------------------------

Markiser

Vi har även fått in offerter angående uppsättning av markiser. Vi har tre olika markiser, två av dem med motor och en av dem som är handvevad. Precis som med uterummen kommer priserna med i informationsbladet.


De tre modellerna är:


Benissa från Elissi

Modellen är med motor och vindavkännare. Det går att få den app-styrd för ett tillägg.


Symphony från Elissi

Modellen är med motor och vindavkännare. Det går att få den app-styrd för ett tillägg.


Terassmarkis från nordic-light

En handvevad modell som är lite mindre än de övriga två.